JW Blood.org

Does not accept Jehovah’s Witnesses blood evidence – Godtar ikke Jehovas vitners blodbevis

Vi godtar ikke forhåndserklæringer. Pasienten må være samtykkekompetent i det aktuelle øyeblikket for å kunne nekte å motta blodoverføring, sier Per Engstrand, fagdirektør ved Sørlandet sykehus.

We do not accept advance declarations. The patient must be competent to 
give consent in that particular moment to refuse blood transfusion, 
says Per Engstrand, Director at Southern hospitals.

http://www.agderposten.no/kjop-tilgang?aId=1.1603531